`

Tagasiside ja uued funktsioonid

Kutsusime kõik Forus partneritest omanikud koosolekule. Kuulasime juhtide tagasisidet ja rääkisime uutest peagi saabuvatest funktsioonidest. Koosolekul arutasime läbi just juhtide soovid, mida platvormi juures parandada ja lisaks juurde arendada. Koosoleku lõpetuseks tegime prioriteetide seadmiseks hääletuse ja sellest sai meie arendusplaani oluline sisend järgmiseks kuuks ajaks.

2024 © Copyright - Forus Taxi